InfoByIp.com
Strona główna | Narzędzia internetowe Dodaj odnośnik do nas | Skontaktuj się z nami

Narzędzie do sprawdzania portów TCP

:
 Use your external IP 35.172.224.102

Sprawdzacz portów TCP (aka Tester portu TCP ), jest online-owym klientem TCP, który sprawdza połączenia TCP i dostępność serwera z Internetu. Może być używany do sprawdzenia dowolnego portu TCP na zdalnym serwerze. Sprawdzacz portów TCP próbuje ustanowić połączenie TCP z naszego adresu IP (IPv4: %s, IPv6: %s). Jeśli połączenie zostanie nawiązane powinieneś być w stanie to zobaczyć w logach serwerów. Poniżej znajdują się najczęściej używane porty tcp:

Port usług
21 FTP (File Transport Protocol) - przechowywanie i pobieranie
22 SSH, SFTP plików - bezpieczna powłoka oparta FTP i SSH
23 Telnet - non-secure shell
25 SMPT (Simple Mail Transfer Protocol) - wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
53 DNS (Domain Name System) - mapowanie nazwy hosta ip i odwrotnie
80 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - główny protokół World Wide Web
156 SQL - relacyjna baza danych
443 HTTPS - bezpieczny protokół HTTP

PortService
21FTP (File TransportToLink Protocol) - file storage and retrieval
22SSH, SFTP - secure shell and SSH based FTP
23Telnet - non-secure shell
25SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - sending and receiving email messages
53DNS (Domain Name System) - mapping from hostname to ip and vice versa
80HTTP (HyperText Transfer Protocol) - main protocol of world wide web
110POP (Post Office Protocol) - mail retrieval protocol
123NTP (Network Time Protcol) - time synchronization protocol
143IMAP (Internet Message Access Protocol) - mail retrieval protocol
156SQL - relational database
161SNMP (Simple Network Management Protocol) - network configuration protocol
162
179BGP (Border Gateway Protocol) - routing configuration protocol
389LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - distributed directory
443HTTPS - secure HTTP
636LDAPS - secure LDAP
3306MySQL database
3389RDP - Remote Desktop

Zaproponuj lepsze tłumaczenie

Wybierz język fef: Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Português Русский 中文 日本語 한국어

daj nam znać jeśli masz sugestie na temat tej strony, aby uczynić ją jeszcze lepszą!

InfoByIp.com - tools for software engineers and system administrators.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na Warunki Umowy i href='/privacypolicy.php'> Politykę prywatności.
Do Not Sell My Personal Information
© 2022 InfoByIP.com Wszelkie prawa zastrzeżone.